37: Fredrik Zimmerman om ungdomars normer kring maskulinitet.

EPBILD.jpg

Vi djupdyker i Fredrik Zimmermans forskning om könsnormer bland ungdomar. Det här avsnittet borde ALLA vuxna lyssna på, men särskilt föräldrar och vuxna som arbetar med barn och ungdomar! Så spännande och en riktig ögonöppnare som är ett av våra bästa avsnitt hittills.

Vi samtalar bland annat om:

 • Att ändra normerna kring maskulinitet skulle gynna både pojkar och flickor

 • En “pluggkultur” bland pojkar är fördelaktigt för alla

 • Att dåliga prestationer i skolan ofta är länkad till psykisk ohälsa

 • Beteendemönster hos pojkar och flickor; Normaliserat att pojkarna ska synas och att flickorna pratar negativt om sig själva för att uppnå gemenskap

 • Varför det är viktigt med nolltolerans mot skojbråk i klassrummet

 • Varför pojkar gynnas av en pappa som är “aktiv” och sätter ramar men också visar omsorg och ger dem en breddad repertoar

 • Hur vi kan arbeta framåt för att förändra könsnormerna

Fredriks bok:

Zimmerman, Fredrik (2019) Pojkar i skolan. Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan. Stockholm: Liber. (Släpps i höst)

Länkar:

Zimmerman, F. (2018). Det tillåtande och det begränsande: en studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/54036/1/gupea_2077_54036_1.pdf

Mclanahan, S., Tach, L. Schneider, D. (2013) The Causal Effects of Father Absence.  Annual Review of Sociology, 39, 399-427.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3904543/

Doherty, W. J., Willoughby, B. J. & Wilde, J. L. (2016) Is the Gender Gap in College Enrollment Influenced by Nonmarital Birth Rates and Father Absence? Family Relations, 65(2), 263-274.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/fare.12157

Boschini, A & Sundström, M. (2018). Det ojämlika faderskapet. Ekonomisk debatt. 46(4) 33-

42.

https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/46-4-abms.pdf

Chudnovskaya, M. (2017). Higher education and family formation. A story of Swedish educational expansion. Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms universitet.

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1135916&dswid=-4772

FöLj MED OSS PÅ ENDAGSRETREAT FÖR KROPP OCH SJÄL 12 MAJ

Information och anmälan

SÅ HÄR STÖTTAR DU VÅR PODCAST:

 1. Gå till www.jessicaisegran.com/gc-link-tree och donera till våra utgifter kopplade till produktionskostnader!

 2. Prenumerera där du lyssnar på oss!

 3. Skriv en recension på iTunes nu!

 4. Dela podden med en vän redan idag!

Musik:

Werq Kevin MacLeod (incompetech.com)

Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Donera till podden <3