Jag kände mig mindre stressad och mer samlad hela dagen efter vår session!

Jag var lite nervös innan för hur det skulle vara. Jag har ingen vana av det mer spirituella och lite “flummiga” men jag tycker att det var väldigt konkret och praktiskt samtidigt som det fångade det mentala och spirituella.

Jag kände, lite oväntat, mig mindre stressad och mer samlad hela dagen efter vår session (privatlektion i meditation via Skype). Jag trodde det skulle ta flera gånger innan man kunde känna någon skillnad.
— Sofie Persson